OCR Output

BSR ESITEESASSore

INNEHÅLL

Inledning.
I. THOMAS VON WESTENS bref till prästerskapet i Jämtland etc. den
UPS ARS FAO SEN UL, SAINT La OT, RABE ART fa MILES REN SI
II. KERSTIN JAKOBSDOTTERS uttydning af de lapska orden i VON
NI SSBR SID RER fö fRrarend Sö rar eta Sr SA dr VA RR a
föl EAULOS SAMILISS Gltydning af OfÖTes green er ble eg RR a
IV. Mag. CARL SoLANDERS relation om den norska lappmissionen och
Tappartas NG SD UM elake Sr sula Isle era es AR AVLA SR Nobia HA aa e
V. Prosten Hesric ForBus' skrifvelse till K. M:t den 29 mars 1727
med berättelse om den norska lappmissionen och lapparnas
hedendom «are sc SÄTE Te ARSA RN gj AGG ok ES Lr ar dir
VETE SOS STO vr da at OR BUS a sen böskåer rejn dr Ner i vå de Re Hat RE
VII. ForBvs' privata promemoria för ytterligare undersökning af
KÄT PATH. AGT AGN 50 de oi oe ber be än te GA RA NN SER VÄN
NEELEIFORBUS"" brer till VARVID SETORN Gen 220 Fjänke LB ÖS erg SSE
IX. LENNART NSIDENIUS bref till Jom. TORNBERG och relation om
TAPPAPNAS Falg UCEPENIG KI fler ade NR SH Up Ne ARI re RAS RR ÄR
X. Simons KinpALs och LENNART SIDENIUS bestyrkande af ForBus
HELA OD öl SR vek lör ngr kont RAG let) åker TNE re TENN Segel SLR Sr AE
XI. Rättelser och. tillägg till Forsus” berättelse af iår 1727, oc. sc
PSA EERSR OR BUS > UTAS ONT I LÄDD ATTAN dee, leg ena eg sg RR tog Ef eg NR
XIII. Forsus jämförelser mellan lapparnas och de klassiska folkens
gudar samt refutation af lapparnas afgudadyrkan. . ......¬
XIV. Ur Jess Kivparns Appendix till hans verk » Afguderiets Dempelse»
XV. Ur Hass SKANKES »Epitome historia missionis lapponiee». . .

Sid.

CL