OCR Output

2.

3.

Af arbetet Bidrag till vår odlings häfder hafva följande delar utkommit:

Finland i Nordiska musect. Några bidrag till kännedomen om finnarnes
gamla odling. Af G. Retzius. Med 95 träsnitt samt en karta öfver Finland.
JV TTO ö8lda rr Stockholm el 8815 Pristosoki

Af denna del har utkommit en tysk öfversättning:
Finnland im Nordischen Museum von Gustaf Retzius. Autorisirte Ubersetzung
von C. Appel. Mit 93 Illustrationen und 1 Karte von Finnland. VIIT, 138 Seit.
Berlin 1885.

Ur de nordiska folkens lif. Skildringar, utgifna af A. Hazelius.
Första och andra häftena. Med 61 träsnitt. VIII, 160 sid. Stockholm 1882.

Pris för hvartdera häftet: 1 kr. 50 öre.

Lifvet i Kinds härad i Västergötland i början af sjut¬
tonde århundradet. Anteckningar ur häradets domböcker. Af G.
Djurklou. VI; '88 sid. Stockholm 1885. Pris: 2 kr.

Byskomakaren Jonas Stolts minnen från 1820-talet.
Anteckningar från Högsby socken i Småland, utgifna från Nordiska museet.
Med 25 träsnitt och en karta öfver trakten kring Högsby. TIIT, 94 sid.
Stockholm 1892. Pris: 2 kr.

Om nyckelharpospelet på Skansen. Anteckningar af K. P.
Leffler. Med 4 träsnitt., 115 sid. Stockholm 1899. Pris: 3 kr.

Vidskepelser, vantro och huskurer i Danderyd och Li¬
dingö i slutet af 1700-talet. Anteckningar af J. P. Wallensteen.
Utgifna af E. Hammarstedt. IV, 22 sid. Stockholm 1899. Pris: 75 öre.

Romanska småkyrkor i Östersjöländerna. Af R. Steffen.
Med 46 bilder. 78 sid. Stockholm 1901. Pris: 2 kr.

Om handtverksämbetena under medeltiden. En inledning
till skråväsendets historia i Sverige. Af Gunnar Hazelius. Med författarens
lefnadsteckning. NXXXV, 160 sid. Stockholm 1906. Pris: 3 kr.

Källskrifter till lapparnas mytologi. Utgifna af Edgar Reu¬
terskiöld. XLIV, 120 sid. Stockholm 1910. Pris 3 kr.

Ännu icke utgifna:
Ur de nordiska folkens lif. Fortsättning och slut.

Lappland i Nordiska museet. Af K. B. Viklund.