OCR Output

PLANSCH 26.

Ostform av trä. Norra lappbyn, Ostform, flätad. Sorsele, Lycksele
Vilhelmina, Åsele lappmark, lappmark.

Ostform, flätad, Grans lappby, : Ostform, flätad. Grans lappby,

Sorsele, Lycksele lappmark. Sorsele, Lycksele lappmark.

SE
trA
POLO MIAN rR
a (RER hu RIE
ep,
,

, ON
er on ORM IDA 0 /
Ed ovisst SES MANDE NN
SORT SR Hatt VD

Ste on

ör, SV Maden ag
sr SAK Fia osm IVID AA p
Sö At DIN uwpb
Tor 15