OCR Output

Lycksele lappmark,

ött vadmal,

i på r

Sele av skinn med tennbroder

2

Tillhör samma sele som plansch 24.

FE