OCR Output

PLANSCH 13.

N
VV
20

Gångstavar (för kvinnor). N:o 1 med hornskiva å bladet. Sorsele, Lycksele lappmark.