OCR Output

PLANSCH 8.

SR

IS

paa |

TR

Lycksele lappmark, 1, Uppifrån. 2 Från sidan, 3. Underifrån. 4, Hornspång å ett skaft (innersidan).

Bältskopa. Grans lappby, Sorsele,