OCR Output

å dem stickas, framgår av
vidstående figurer.

Utom de föremål, som
omnämnts i samband med
mönstren för träslöjden,
finnas helt naturligt också
en hel del andra för noma¬
derna nödvändiga föremål,
som hava säregna former
och tillverkas på säreget
sätt, men ej bruka särskilt
utsmyckas. — En slöjdart,
som numera ledsamt nog är