OCR Output

ms {9 22

Efter ett hogst intressant besök vid Nordviks landtbruksskola i
Västernorrlands län, där skolans föreståndare, Direktör Fresk, mottog
oss på det Vanhm%te och gästfriaste sätt samt sakrikt demonstrerade
allt sevärdt, ställde vi färden hemåt och åtskildes i Vännäs, hvar och
en med den fasta föresatsen att i praktiken söka omsätta inhämtade
lärdomar.

Deltagarne i resan voro: Hemmansägarne K. A. Söderberg i
Myckle, Skellefteå socken; Nicanor Burvall i Bjurträsk, Norsjö socken ;
Emil Nordström i Säfvar; C. A. Nygren i Tegsnäset, Degerfors socken;
Nils Lindqvist i Norrlångträsk, Byske socken; J. A. Markusson i Rå—
sele, Vilhelmina socken; Joh. Holmberg i Nyholm, Stensele socken;
Emil Frommelin i Ersmark, Umei socken; K. Lundberg i Hertzånger;
Nysätra socken; E. Edlund i Brån, Vännäs socken, samt Joh. Berg—
lund i Gräsmyr, Nordmalings socken.

Omkostnaderna för resan uppgingo till följande belopp:

Resekostnad för resa å tredje klass järnväg .......... . 986: 28
Öfriga kostnader ..... ......... ive sva e e kess 945: — 1 931:; 28

Brattby i Oktober 1908.
2 Edvin Westerlund.