OCR Output

eee RRR SS e da

20 9 —

V e rk ty g
Vu;ke_ (;'ch 'J_111V0rk— Allnänt omdume
materialier ningarna
Tillgång | Beskaffenhet | Tillhörande at få om skolan
Hjälplig God Skolan Kommunen Barnen _ |Med berom godkind
Tillräcklig 26 g 4 4) Med beröm godkänd
%9 45 a Skolan $3 Med beröm godkänd
y$ is 9 Kommun 0. kassa 2 Med beröm godkänd
an y$ Kommunen Med beröm godkänd
$3 å 9 p $3 Med beröm godkänd
$ g 4 0 n Med beröm godkänd
g p ga g V Med beröm godkänd
på p Skolan o. lär. p is Godkänd
33 $ 41 4 Med berom godkänd
p $3 Läraren p % Godkänd
9> 9 1 1 3 Godkänd
$3 $ Skolan $ Godkänd
Hj&]p]lg" 29 g1 1 22 Godkänd
2 på 9 jg 45 Med beröm godkänd
93 2 » 97 Godkänd
2 2 n 1 » Godkänd
as 4. 43 p $3 Med beröm godkänd
33 på p a $3 Godkiind
Tillräcklig an 43 Köpas Försäljas Berömlig
25 $ p Kommunen Barnen Berömlig
p p gå p $ Med beröm godkänd
» » $ Sagverket a Berömlig
is i 0 4 Med beröm godkänd
he 3 9 41 y Godkänd
3 m y 4 p Giodkänd
» 5 » i Godkänd
51 2 45 ga p Godkänd
93 $3 % Kommunen 9 Berömlig
Hjälplig $, i Barnen ia Med beröm godkänd
31 41 is Kommunen ja Godkänd
9 s % 9 & Godkänd
Tillräcklig p 4 . a Med beröm godkänd
s $3 41 Barnen $ Godkänd
, 9 x y Godkind
(Icke besökt)
(Icke besökt)
Tillräcklig % Skolan Kommunen i Med beröm godkänd
Hjälplig l 3 4 $ Godkänd
s § Godkänd
5 $3 % C 43 Godkänd
9 y x 4) $ Godkänd
y3 3 3 43 p Godkänd
% » 44 43 $3 Med beröm godkänd
Hjälplig . 5 Godkänd
3 45 33 41 $3 Godkänd
e $3 Läraren i s Godkänd
Tillräcklig g Skolan o. lär. 5 $ Med beröm godkänd
Hjälplig 3 Läraren a n Godkänd
Tillräcklig 4 Skolan de M Med beröm godkänd
x i y 4« Med beröm godkänd
Hjälplig | Mindre god $, 4. h
% 33 9 a9 s (Icke bedömd)
Tillräcklig God $ 43 p Godkänd
Hjälplig | Mindre god 1 $ $3 Godkänd
. 26 s fBadAl—ind