OCR Output

S ko lans a n or d n in g.
2s Lokalens
E &x beskaffenhet.
$% | Få
+7 © oi f T) + T
Forenad med folkskola) _ 141 Hyrd Lämplig
2 9 P x Hjälplig
33 3 300 99 39
17 v 33 282 99 »
33 3 2 141 23 39
7 2 31 141 55 39
y3 ©9 282 18 Särskild Särdeles lämplig
»9 33 gr 282 18 22 33
s es 141 . Hjälplig
ho k 00 k 2821 — 66 Hyrd
$ p % 141 19 Särskild Lämplig
33 33 15 141 H.\/Yrd 12
i 41 gå 141 19 Särskild Särdeles lämplig
93 33 3 141 15 29 33
$3 på $3 141 15 Tillfällig Ny bygges
på $3 282 Särskild Lämplig
99 33 73 141 33 33
1 99 141 19 22 27
4 $ A 141 19 Hyrd Hjälplig
Fristående 2,000 Särskild Särdeles lämplig
Förenad med folkskolal _ 846| _ 474 3 35 9
s s 5 282 x Hjälplig
p 9 g 423 31 Särdeles lämplig
23 31 *) 282 93 13 99
33 23 33 282 77 23 27
33 37 f 8() 70 2 21 23
;Y 39 13 ] 4]‘ 32 Lämplig
s3 gå 282 30 0 Särdeles lämplig
p o i 141 30 p Lämplig
32 93 17 142 33 22
31 3% 1 282 33 Hjalplig
39 33 39 141 93 39
p på 4, 284 o Särdeles lämplig
4« 43 4 141 Läsesalen Olämplig
$3 $3 $3 141 Särskild Hjälplig
23 93 39 33 Lampllg
23 37 33 242 2 23
33 33 39 141 33 23
22 73 $ ]41 99 29
5 » p 141 Sockenstugan Hjälplig
33 37 33 ]41 Hyrd 39
h % 282 Upplåten x
p 3 is 423 57 Särskild Särdeles lämplig
4: $3 is 141 Hyrd Hjälplig
2 $3 p 141 Särskild Särdeles lämplig
$3 $3 $3 141 Hyrd Lamplig
7 dd 33 282 Upplåten 23
i $3 p 141 Skolsalen Olämplig
2 9 M2 141 Hyrd Hjälplig
$3 9 , 287 Särskild Särdeles lämplig
b h 00 3 282 .. Hjälplig
39 33 33 141 73 39
w is i 141 Afklidningsrum h
s . i 282 Hyrd Olämplig
A g g 141 Lämplig