OCR Output

L ä ra rn e s

Skolans namn. Socken, Aflöning
Namn. Uthildning. +
Fast lön.
Hedensbyn Skellefteå Sjostriom R. Slöjdlärare | Slöjdkurs 100
Norrböle y gs 100
Samskolan $3 $s + 0 300
Kige 1å Eriksson A. e 43 200
Ersmark i p 4. 100
Kusmark & $« gs 4, 100
Furudgrund Byske Lindblom B. J. | Folkskollär. 41 300
Ytterstfors Norberg M. Skollärare 300
Kyrkskolan Jörn Grundström V. / Slöjdlärare 141
Jörns station v ' Johansson P. 9 & 300
Risliden Norsjö Lidén P. A. | Folkskollär. & 160
Kyrkskolan Malå Bergstrom E. ! Slöjdlärare 141
Kyrkskolan Lycksele | Stenberg P. T. | Folkskollär. — 160
Kyrkskolan Fredrika — | Tengborg O. A. 35 Slöjdkurs 136
Tallsjö & Långbäcken L Stromgren A. o 156
Kyrkskolan Ascle Lenman K. J. gg Slojdsemin. 282
Kyrkskolan Je Svensson N. A. 8.| — Skollärare Egen 141
Kyrkskolan Dorotea Gerdin A. Folkskolliir. | Slojdsemin.| _ 160
Afvaträsk $ Forsmark C. O. © t | 160
Centralslöjdskolan Umcå Astrom P. A. | Slöjdlärare |1 verkstad / 1,000
Folkskolan & Eklof T. m Slöjdkurs | 1,350
Obbola Umcå landst.| Malmqvist J. | Folkskollär. 280
Holmsund Burstedt L. Slöjdlärare 9 420
Sandvik g. Kjellin O. A. | Folkskollär. a 280
Lofon h Renbiick E. Slöjdlärare Egen 280
Hörnefors & iurdmark O. 33 Slöjdkurs 150
Olofsfors Nordmaling Sjolund N. Folkskollär. % 140
Rundvik s Nistund J. A. Slöjdsemin. 310
Kyrkskolan Bjurholm Bäckström V. & Slöjdkurs 160
Bastuträsk u. Andersson J, Skollärare s 140
Nyby Viinniis Lindholm P. A.| Folkskollär. 4. 282
Nyby Persson G. A. 4 Slöjdsemin. 141
Kyrkskolan 9 Sjodén N. g Slöjdkurs 282
Kyrkskolan Degerfors Nilsson O. © va 141
Granön e Nilsson A. Landtbrukare| _ Egen 121
Kyrkskolan Ortriisk Lundquist G. A.] Folkskollär. | Slöjdkurs
Stensele Stensele
Kyrkskolan Säfvar Sandberg L. Slöjdlärare | Slöjdkurs 240
Tiaftea & Sjostriom A. Folkskollär. 1 140
Djekneboda Bygdeå Boström O. Slöjdlärare is
Kyrkskolan 1 =00
Ricklea 4. . ,, 9 5>
Sikea y s 15 [
Robertsfors g Westerlund A. | Folkskollär. 480
Kyrkskolan Lofanger Lundqvist A. Slöjdlärare gs 100
Vebomark a * Persson 8. Skollärare o 100
Ljusvattnet Burtriisk Brännström N. | Slojdlfirare 4 140
,_— Gammelbyn Viklund O. C. 48 280
Abyn & Ljusheden % Nyström A. R. | Skollärare t 140
Skelleftcå Skellefteå Sjöström R. Slöjdlärare _ 100
Burea 35 Aberg E. Folkskolliir. ag 280
Ursviken 0 Astrom O. 9 s 200
— Säfvenäs 4 Ahlman T. S. is 140
Brännan 0 Burström O. % p 140
Klemensniis M Sjöström R. Slöjdlärare ; 200

12 ves da era

100