OCR Output

Ofversikt af verksamheten vid slöjdskolorna inom .

Västerbottens län
efter verkställda inspektioner åären 1907—1908
af

WILHELM NORDIN.