OCR Output

|
Z.
OO
|

o

Em 1208 .0. eE GE T
5 Ä_ |ds e pl & & 11 & & &
Den använda gödslingen. g ** %»v %% å-äg E ?Zäi %OZT—:
Kg. pr hektar. 9 i °se Fg s S
II: 2. Hos J. A. Westermark, Kusmark, Skel—
leftcå.
a) Ogödsladt .. r 4.3 00
b) 200 chilis. —[— ”300 %upelt —{— 200 kalig.........] 6,780| 2,470| 123,50| 89,s0| —|— 34,00
c) 100 _« 300 — € —— 200 _« 5,940| 1,630| 81,s0| 67,50| —|— 14,00
d) 300 superf. 200 kalig. 5,000| _ 690| 34,30/ 45,s0| — 11,00
e) 150 _ _« + 200 _ « 4,400 90| _ 4,50| _ 34,25) — 29,75
f) 300 — + »l— 100 _ « 4,540| _ 230| 11,50| 34,00) — 22,50
g) 300 kalig. .. 41220 10]/ _ 0;s0| _ 23,00| —— 22,50
h) 300 superf 4,700]© 390/ 19,s0| 22,50| — 3,00
i) 100 chilis. .. 2 5,260| 950| 47,s0| 22,00] —1— 25,50
j) 8,000 kg. «rodbelwttul 5,620| 1,310| 65,s0| 40,00| —|— 25,50
II: 7. Hos K. Lidberg, Latikberg, Vilhelmina.
a) Ogödsladt .. ......] 4,170
b) 200 chilis. + 300 supert — 200 kahfr 7,810] 3,640] 182,00] 89,50| —|— 92,50
c) 100 € 300 _« 200 _ « 7,030| 2,860| 143,00| 67,50| —|— 75,50
d) 300 superf. |— 200 kalig. 7,090| 2,920| 146,00| 45,50| —|— 100,50
e; 150 _ «_ _ —p— 200 _« _ .. 6,280| 2,110] 105,50] 34,25) |— 71,25
f) 300 _ «_ _ —}— 100 _« _ 7,590| _ 8,420| 171,00| _ 34,00| —|— 137,00
200 KAIIG. ... .cc e e en en en 6,690| 2,520| 126,00| 23,00] —1— 103,00
h) 300 superf Se 5,210| 1,040] 52,00] 22,50] —1— 29,50
i) 100 chilis... _ 4,840| _ 670| 88,50| _ 22,00| —|— — 11,50
j) 10,000 kg. crod%ehattcn 4,770| _ 600| _30,00] — 20,00