OCR Output

+
+

Skorden af ho blef pr hektar

pr

W
1 H ö r n ä s 1 B roänge | Fa h I m a r k
i Utan lera Lerblandad / — Utan sand Sandblandad l Utan sand Sandblandad
i; Mer in Mer änrL Mer än Mer än% Mer än Mer än
Kg. hö| ogöds— | Kg. hö ogods— |Kg. ho| ogods— |Kg. ho| ogods— | Kg. ho ogods— | Kg. hö! ogöds—
ladt ladt E ladt ladt | sladt ladt
f 7 ”
Ogödsladt ............ — 715 2,450 | 4,000 4,075 | —4,450 5,500
1 |

|

i
200 kg. superfosfat _ 800| —|—85) 3,075| —1—625) 5,250|4—1,250| 4,900| 5,725/1—1,275) 6,875) + 875
200 « kalisalt...... 3,100/—1—2,385) 3,250| —J—800] 4,875) —4—875) —|—475) 4—225) 5,950] —1— 450
200 & superfosfatj 4,300/—1— 3,585) — 4,400/—1—1,950 — 5,400|—— 1,400 | — — 8,925/—1— 3,425

1
200 4 kalisalt...... o

Om vi virdera hoet till kr. 6:

Godslingen har på alla tre platserna åstadkommit en mycket god

skördeökning och väl betalat sig.