OCR Output

s :

ordförande upplyste, att sådana ej funnos utsedda, emedan man ej
funnit några som ansetts därtill lämpliga.

§ 0.
Till ledamöter i sällskapet invaldes:
Inom Degerfors socken:

Hemmansägarne Erik Nilsson i Strycksele, J. A. Hörnberg i Ba—
stusele, Nils Person i Kvarntorp, J. Jonsson i Holmön, P. F. Sand—
ström i Storsandsjön, P. A. Holmgren i Lillsandsjön, Jakob Anders—
son och P. A. Nygren i Tegsnäset samt Anders Holmberg i Trollber—
get, äfvensom Agronom Granell vid landtmannaskolan.

Inom Bjurholms socken:

Hemmansägarne Mikael Aug. Eriksson i Västerås, Olof Edvard
VUlander i Högland, J. W. Engman i Braxele och Viktor Abramsson i
Karlsbäck samt Arkitekten Jon. Abramsson i Karlsbäck.

Inom Vännäs socken:

Hemmansägarne Anders Johansson i Mjösjö och Karl Lidgren i

Selet.

Inom Burtriisk socken :

Skräddaren K. Vahlberg i Renfors och Hemmansägaren Aug.
Andersson i Mjodvattnet. |

Inom Löfängers socken:

Hemmansägaren Anton Löfgren i Vallen.

Inom Bygdeå socken:

Hemmansägaren H. Karlsson i Akulla.

Inom Byske socken:
Hemmansägarne J. K. Burström i Blåfors och G. A. Lundqvist
i Båtfors.
Inom Lycksele socken:

Hemmansägarne Joh. . Eriksson i Ohrafvan och C. J. Mattsson
1 Rusele. ”

Inom Umeå socken :

Hemmansigaren E. P. Åberg i Mickelträsk.