OCR Output

ta ſin gamla faders tiltal cb afidtamte: _therfôrê wille, |
han wara ra fieutcnt ifrän honom:/ o inter intal lida4¬
och thet är friheten tfr rettferdighetiene /-hwarom As
poſtclen i wärt ſpräk talar.
6. 8. Men ach! en vſel frihet! mär tnan ſliter fig

[ds ifranGuds och hans budslydno / och blifwer en ae

datienare och:diefwulens träl! ſöônderſliter Guds tâg/{

och faſtar kerlekens band bort ifrân ſig / men iſtellet n

gelig gen aſt mer och mer fördiupar: ſig i ſatans rep !«
zeta är lifaſom ett ſkep/ ſom hafwer: ingen ſtyrman/oc<h

hafwet för wind öch wäg/ wille berôma ſig af

in Md eller lifaſom ett fattigt fär / ſom Prfinte lu¬

pit ifrân híorden/ ae gâr i: bet ibland en hop buſkar/

wille \äja / thet behöfwer likwiſt nu icke mer rádas

-" Fdv Hetdans& rôſt/ e, i hundar-- tà lifwäl thet: förs.
- ra máſtehwart ôgnable> befara/: at thet ſtal blifwa
fuit pé en tipa E Mal Le het ſenare/att et
'lfven ſal bli ttagit 0 [Momie Theit
OE war aldrigi t farli ghir tilſſtäad/
i ant han hade Cande ag gii frán ſiu- faves vpſeen-.

de: _jti fiermareifrán fadren/- ju nermarefôrderfwet z.

M ifrän-Gud, fängen. af-diefwulen/ fri ifrà. rettfer¬
dighetene/ inſnard i orettferdighetene/ friáfrän Chriſti
luſtige of /-och faſt imöôrkſens kädior. Ach fôrbannas¬

da/ oſaliga frihe hen, A e ¡cht ârblygd/ Maus

m then- poſtelen- ſäger.
i 4 BRE fr 5 ftihet at tiena. i f ,
A thet fen reíta fréheten. OHSEree
Ph 162 16, jg jag A tin Sr iänare/ jag är tin tiänare | oh wil thet
ge ut ighett Î
LA jétnwäl af: añdra Sfriftenes?
ithenna/hôgwichtiga ſafen. Synden kallas*
ſer, 22 19. tn afwerdning iftän Gud: ‘När' mänen ena ſtg:

3: 22° {24