OCR Output

1e Cre
17 16,

lunda/ then ſom hâller ſig tildiefrvulen/ han âr en an¬
de med honom, Thetta en i ſynder fördiupad ſiáls be¬
klagelige tiſſtänd kunde mani" ett beläte nägorlunda

qwinna è en ſtygg ſkapnad/ med ſonderſletna kláder (
kringhwerfd af flaxande} krypande och ſinygande dief¬
lar | pâ ett ſankt och dde rum / vunder en muülen o<
môr> Himmel. Men ſädant mäſte wiſ i anlednin
af wär text och andra ſtellen i then Helga Skrifft nà¬
got widare förklara. | Lie
9, 6, Then Helge Apoſtelen ſäger/ aten menniſkia 7
vfom nadenes tilſtänd / âx ſyndenes tienare/ och ſâz
lunda diéfwuletis lifegne trál/ ſomiſyndene hafwer ſitt
welde. En faſelig ſak / -at en menniſkia thet. edlaſte
ibland Guds ſyndiga Creatur / fôr hwillen när hon är
¿ nâdenes tilſtänd/ dieflarna mâſte báfwa och liggia

tienar ſatan efter all hans wilja. At af ett Guds barn
blifiva ett diefwvulens barn och träl / hwad kan wara
faſeligare? Jngen Turkiſk eller Tartariſkträldom kan

Gudênäd /' hans Sons ſellſkap / o hoppet om thei
ewvigá lifîdet/ hwilket alt ſyndenes tienſt aldelés borts

tilſtänd behagar ſig ſielf wäl/ och ſkattar ſig lo>ſalig/
at hon áâr fri ifrà rettferdighetene. Likaſomett wanar¬
tigt ogudachtigt bärn / när thet hafwer lupit i krigss
tienſt / eller eljeſt til elaëkt A ſäſotn til rdfware/
dobblare och theras likar ſig förfogat / ſà ár thet ther
wid wäl til nods / at thet hafwer ſlitit ſig ifrän ſina
föreldrars/ Lärmefſtares EAU O
f ¿
/