OCR Output

“om then med ſynd beheftade Sidlens beklageliga tilſtänd. 26 Y

en Jungfru hafwer gifwit handen ſähäller et e

at eit gudeligit hierta ſädant förvtan faſaoch fôrſkre>elſe
cke ſulle funna ſe/ my>etmindre betrachta: Men lât
H beſiuina/ at thet margfaldeligen/ o</ thy werrt
alt fôr offta ſer / at thet icke ſter i ett beläte | vtan
ſanning/ at then menniſtliga- ſiälen kopplar ſig ihop
med ſatan/ at hon ôfwergifwer Gud/ all godhets diu¬
pa kella/ och wender ſig.til all ondſkos afgrund/ athon
wiker ifränliuſet til mörkret /1och/"t ſtellet för herdan}
Dea wáänſkaþ ined-vlfwen: Hwilket man. ike allenaſt
máſte fórſtà omthem/ ſomgöra ett fullklomlig:tförbund
med ſatan / jâſom trulkarlar/ ſwartkonſtige-och andra
lettſinniga ôfwverdádiga tnenniſkior / vtan o> omalla
tela / hu wetterligeti och framherdeligen lefwa i vp¬
eliga ſynder. : “PTAS As N
46. 5s. Sâdana menntſkior / ‘ro infôr Gud iíntef an
an ein fia) eee Vene
gen om faſeliga \aker ) och lefa # diefwulens entf
omſkönt the thet icke iena, Sfriften ſäger : ‘TheiJok. 3:8,

barn/ (eller en diefwulens brud. ) Ja/ hon blifwver en19-8:44¬
diefwul/ en ſatan / en Guds oh the helga, englars

fiende och uotſtändare; diefvoulen Hafwer farit in 0:12:27:
('bonom/ 0b vpfyle ans ierta/ han Hafer ſite 2? ©.

wer> och ſin werckſtad i honom. Therföre at lefwa Wn 2,
dfwerdädigt / vpſateligen och framherdeligen i ſynder
r lefiva 1 diefwulen och.hans gemenſkap / tiena diefs
wulem/-herbergera ſatan i ſitt hierta./| wara fângen_ 7; 2;
af diefwulen efter hans wilja/ gä 1 hañs ſnaror] lä: 26,
ta ſig af honom betlas / ſadlas och ridas. Then ſom
háller ſig til HEÆrran / ſâger then: Helge Apoſtelen/
ban är SLSUDERPIA IORI ADMIRE BAE LE E

N) 3 180410