OCR Output

“om thei tned ſynd bebeftade Siälens beklageliga tilſtänd, 259

bete och wälgerningar berômes; men ſä ſnart liudet är
4 ſä ár hos henne altſammans glômt / och thet fôr4
fellec¡ ſom henne til ſynden blifwver tilbudit/görſ
Fon ſä litet tencker pá ſin Äterlôſare/ ſom pä en au¬
nan geinea menniſtía/ ſom läângeſedan är dód/ begraf¬
och bortglômd.
: 4 $, 2. Hon förgáter ſitt dôpelſe fôrbund / bwarvté
ſhon hafwer gifwit ſig Gud Fader / Son oh Helga At¬
da / och afſagt diefwulen / och alla hans gerningar [,
oc< alt hans wäſende. Hon förgäter/ at hennes kropp
tal waxa thens Helga Andas tempel / ochlâter helwes
tis andan beſittia honom med frid / ſâſom ſitt hus.
Hon förgäter letteligen ſitt ofta giorda lôfte/ tähoni
ſiukdom och andra wederwärdigheter / eller wid ſitt
Ærifftermál / eller när eljeſt hennes hierta warit ifrân
Húmnielen rôrdt // hafwer tilſagt ſin Gud ſitt ſyndiga
liefivernes bettring / och menar/ then Majeſtetiſte Gu¬
Den mäſte wál afhenne tälathet / ſom endôdelig men¬
_miſkia-aldrig af henne täla ſkulle. Jugen menniſkia
liäter ſig ined toma ord afſpiſas/ hon hâller och ſkeller
tihen fôr en bedragare / (om my>et läfwar och intet
{áâller ; och then ſyndige matkentôrs underſtà ſig at gif¬
iva Gudt/ ſom prôfwar hiertan‘och niurar/ goda ord/
them ſom likwiſt i hiertat hafwer ingen meníug med |
ſäſom thet ſtär pä ett ſtelle: The ſrymtade fôr h0¬
nom med theras munn/ (the ſinickrade med honom/
tihe gäfrvo honom goda ord/ ſäſom falſka/lôsachtiga men¬
miſkior plâga gôraÿ) och lugo för honom med theras
>Éungos men thexas hierta’voar i>e faſt intil Hoe pc, 78: 36.
mom/ óch höllo ſig i>e troliga intil hans forbund. 37¬
Hon förgäter ſin dod/ ſtndom och ſin fattiga ſiäl.

$ 3. Jag wet icke/ om en ſädan menniſkia hafwer
| M enna