OCR Output

n St-Skettns ſüewda/
ANSA I JEſu Ramn. Amen.

y p Then Ottonde Preidikan/

Om ſyndenes beklageliga \rucyter/ och theni

M Rn fôrdiupada Siâlené E ht

Y Rom. 6: 20. x. LA Md

Tâ j woren ſyndenes tienare/ tà wdren j fri ifr&
rettferdighetene. Hwad gagn haden j rà af
thet/ ther j nu blygens wid 2 Ty til ſâdant
_âr dóden endalychte. | |

Ingángen,
$. 1,

DEN klok Spanior ſade otn en fyſlehunder : Hay.
y mmáâſte hafwa ett kort minne; ty ſä ſnart han
druckit hafwer / ‘glômer han thet } och dricker
firäx âter. Jagmäbilligt ſäja thet ſammaom alla ſhns¬
dare igcinen/ at the âro tes glômſte / och hafroa ett.
ſwagt ininne, Se man pà en menniſtia/ ſom ſynden
âr rädandes vti/ hon förgáter ſin Gud och Sktapare /
fom hafwer gifwit henne lifwet/ henne alt i ran mo¬
— derlifwet fôdt/ förſôrgt/ beſkyddat o vppehällit. Och
faſtän alla creatur / ſom omkríug henne âro /- oh af
hwilka hon dageligen til ſin nôdtorfft och luſt ſig beties
nar/ wittna om fn Skapare och hans godhet; à ach¬
tar hon thet doch ike / och legger thet icke pà hiertat,
Hon fôrgäter ſin Äterlöſare / oE alll hans kerlek ochtro¬
het/ then han lifwiſt med ſitt dyra blod och bittra dód
etogat hafwer. Hon hôrer wál then wálſignade Sas
liggdrarens Helga Namn oftgnäminas/ och hans LE :

ú 2