OCR Output

MA JESU UVamni. Amet! |
SWiále-Skattens förſte Del.
Then förſka Predifau/
i betrachtande af hennes ſkäpelſe.
TEXT, Matth. XVI; 26,

Wad hielper thet- menniſkione/ om hon
förwerfwer hela werldena/ och fär doch

Fd] a
D

mcd 7
| Siigängett. L
VA A Hen Helige Apoſtelen ſäger: Wart xbripn,
QE L edra Lrare lydige/ och féljerthm:

LT 4 ty the waka ófwer edra ſiälar/ ſâ¬
dz om the ther rakenſtap gira ſola.

a S Ett máär>wärdigt tal / for Läraxe oh
Absdrare. Läragretta blifiva pâminte/ at them ite