OCR Output

Chriſteliga Láſatet = “ÿ

i odódeligheten föröka hans ſalighet o>
flarhet. Wiſſerligen hafwer then Aldrahögſta
‘* (wwálfignat thenne käre Mannens öônſkan och
_ bôn/ ſom han i fôretalet giordt / ther han ſäger:

_ Theße âro Siál - Predifningar/ min
fader! Siâlar hafïver jag ſdft at tin¬
na: vnna min Siâl then glädien / at
jag má fornimma / at the af mânga

En onámnd Autor i ſinlilla Traétat, ſom
fallas Fullkomligheten iOfullkomligheten / re¬
commenderar náâſt then helga Bibeclen, thenng
boken hos alla râtta Khriſtna, |