OCR Output

_ Treeniga Guden. 3
ſiálar til omwendelſe / til vnderwiſning / . til
trôſt / til vpbyggelſe oc fôrbettring! Siäâle¬
prâdifningar’ áro’theßa/ min Fader! ſiálar
hafiver jag ſôkt at winna ; unna min ſil then
glädien/ at jag mà förnimma/ at the af mânga

ivercket wara ett karl / ak ivatna med/ vp¬
fylt af Jſraels brunn/ och af tin kerlefs kella /
och.lât tin fyrkios ôrtegärd fram och âter ther¬
utur beſtä n>ias och fuchtas/ pà thet the edla
blomſtren och plantorna mâga theß mer wäxa/
blomſtras/ dofta och bâra frn<ht. Beſkydda
och/ mitt beſkydd / thetta arbetet emot ſatans
oih then trätoſamma ogudachtiga werldenes
afivund och ondffo. Tu wetſt / HErre/ at

ſom thet ringaſte ifrän the häljoſamma ords
efterſyn och ifräntin rettrogna kyrkids ſamdräch¬
tiga mening aftvika ſulle; jag àr nôgd med tin
ſannting/ then tu i titt helga ord vppenbarat /
och tin kyrkio / ſâſom en dyr ſkatt / anförtrodt-'
hafwer. Huru ſffulle jag kunna hafiva hierta
til / af jag med nya ſaker ſulle oroa titt Zion/
ſom thesutan nogiamt i oreda kommit och be¬
drôfiwvadt âr? Ach om wi allenaſt mätte med
en ny andacht A med ny ifwyer bewa¬
2 A 4