OCR Output

XXXII

Förkortningar.

ABUH. = Archiv der Bräder-Unität, Herrnhut.

ADB. = Allgemeine Deutsche Biographie.

AER. = Acta Beck Relioionsmal. RA;

Bb: = Ad: /aridie 1 UUB:s handskrittssamimneg,

E = Afd. Sveriges historia efter 7697 1 UUB:s handskriftssamling.
6 = Afd. Brefväxlingar i UUB:s handskriftssamling.

GDA. = Göteborgs Domkapitels Arkiv.

GHNB. = Gästrike-Hälsinge Nations Bibliotek.

HAAG: = Handl:r ang. grakoltarna. (1 RÅ. Acta Eccl,, Religionsmal. Lit, G.
FAME = Flandbr ang. NMommas hus. (RA CAER) Dit M)

K. = Afd. Kyrkohistoria i UUB:s handskriftssamling.

KB. = Kungliga Biblioteket.

KREIS: = Kirkehistoriske Samlinger.

sioner. Ecklesiastika).

KA. = Kyrkohistorisk Årsskrift.

TSB: = Linköpings Stiftsbibliotek.

N: = Nordinska handskriftssamlingen i UUB.

Pp: = Afd. Filosofi i UUB:s handskriftssamling.

Palmsk. = Palmsköldska handskriftssamlingen i UUB.

PRESS = Mauck, Realencyklopädie fur prot. Theologie und Kirche:
iR. = Afd. Språkvetenskap i UUB:s handskriftssamling.

RA. = Riksarkivet.

RDB: = Roséns dagbok.

SBI: = [Svenskt] Biographiskt Lexicon.

SBL. N.F.= Svenskt Biografiskt Lexikon. Ny följd.

SARPA = Svea Hofrätts protokoll i HAM:

SRV = Svea Hofrätts utslag i RA Sv. Ecel Handlr XI 50.

SSA: = Svenska Synodalakter.

SSFKERP. = Stockholms södra förstads kämnärsrätts protokoll i HAMH.
SSKA: = Stockholms stads konsistorii akter. RA.

SSKP. = Stockholms stads konsistorii protokoll. RA.
6. = Afd. Zeologi i UUB:s handskriftssamling.
U. = Afd. Litteraturhistoria i UUB:s handskriftssamling.
UDDA = Uppsala Domkapitels ATK:

UDP. = Uppsala Domkapitels Protokoll.

UA. = Uppsala landsarkiv.

UUAA = Uppsala Universitets Arkiv:

UUB. = Uppsala Universitets Bibliotek.

VLA. = Vadstena Landsarkiv.

VEB: = Växjö Läroverks Bibliotek.

VsSLB. = Västerås Läroverks. Bibliotek.

W. = Westinska handskriftssamlingen i UUB.

X = Afd. Svensk genealogi och biografi i UUB:s handskriftssamling.