OCR Output

VI

För upplysningarna om Rosén ur amerikanska källor stannar
jag i tacksam förbindelse till tjänstemannen vid Kongressbiblio¬
teket i Washington, Mr J. M. HANSEN. Slutligen är jag Filosofie
Magistern ERIK JOHANSSON synnerlig tack skyldig för värdefull
hjälp med korrekturläsningen af detta arbete.

Uppsala den 18 maj 1911.

Emanuel Linderholm.