OCR Output

é
fa
$

a To sA 2 22 Kers. LA f 5 FAMN RAVE oa ¬
4 3
sätet AA VALE faae p meck LÅ

SVEN ROSÉN

OCH HANS INSATS I FRIHETSTIDENS
RADIKALA PIETISM

VR Sr

CEMANUEL LINDERHOLM

UPPSALA & STOCKHOLM

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI- -A.>B.
Å€ DISTRIBUTION):