OCR Output

uu

34. Yksi pelto on 2,38 hektaaria, yksi 2,95 hektaaria
yksi 3,09 hektaaria, yksi 1,99 hektaaria, yksi 2,08 hek¬
taaria; yksi on 32 aaria, jokainen 4 muusta 2,4 hektaaria.
Kuinka paljon se tekee yhteen?

XVI.
30000. BDT 0) OS OA BIE
200 Llobna 10 AN

36. a) 16,1 — 15,7. b) 201,2 — 99,9.

37. a) 0,64 — 0,49. by) ju — Ö,81.

38. a) 103,45 — 76,4. > >b): 0,4 — 0580.

39. a) Has — 2,09. bysBäg rs 18as >) 17-058.

40. Juhani osti piirongin 10,5 kr. edestä ja jäi vel¬
kaa 2,55 kr. Kuinka paljon maksettiin puhtaassa rahassa?

41. Lokakuun 4 p. 1878 oli Hernösandissa 0,4 asteen
lämmin (+ 0,48), Stockholmissa + 8". Paljoako kyl¬
mempi oli Hernösandissa?

42. Eräällä henkilöllä oli 12 kr., mutta osti lyijys¬
pänniä 0,se kr. edestä, lakin 2,7 kr. edestä, parin hans¬
koja 1,25 kr. edestä, 2 kaulusta 1,25 kr. edestä, nenä¬
liinoja 1,33 kr. edestä sekä kaikenlaista 2 kr. 89 äyrin
edestä. Paljoko hänelle jäi?

XVII.
43. 0,2. 44. 2,2. 45. 0,7. 46. 0,5. 47. 0,00.
> 4. 4. >€5. XD >LO:

48. a) 8 0,28. b) 4 >< 05. 0) T> 423.
9) PEPS AOjubr 0) OA Ta O,ti.
0: a) 10 3 Dr OR 10. 0,02.

Muwist. 10:35 Hje = 10 XF 10 0,,=50 + 6 = 56. 10 X.5,6
on siis= 56. Kuinka se suorimmin saadaan?

51. a) 100 :0,7; b) 100:0,07; e) 100. 1,0.

Muwist. 100.0,1=10.10.07=10.7=70. Kuinka suorimmin
saadaan se luku, joka on 100-kertaisuus 0,7:stä?

52. a) 407 >< 0,08; b) 609 > 0,45; c) 625 >< 1,04.
53. Kuinka paljon 1 tusina asettimia maksaa 0,65
kruunun jälkeen kappaleelta?