OCR Output

8, 7 sm.? b) 1 neliömeeteristä on 7 neliödesimeeteriä
(ndm.)? 55, 60 ndm.?

11. Merkitse 3, 11, 9, 59, 10, 30 sadannestal

1 sadannes merkitään 0,oa. Kuinka monta kymmenystä tarvitaan
sadannesten merkitsemiseen? Mikä kymmenys järjestyksessä on se
kymmenys, joka merkitsee sadanneksia?

Kuinka monta kymmenestä löytyy kussakin tässä
merkityistä luvuista? Kuinka monta sadannesta paitsi
niitä?

12. a) Kuinka monen sadanneksen kanssa on 1 kym¬
menes, 8, 2, 3 kymmenestä yhtä? 5 kymmen. 7 sa¬
dannesta? b) Kuinka suuri osa O,1:stä on 0,01? 0,07? 0,03?

13. Merkitse 2 kokonaista ja 3 kymmen.; 2 kokonaista
3 sadann.; 15 kok. 7 kymmen.; 1 kok. 7 sadann.; 4
kok. 4 kymmen.!

TA, Ulossano1.0,093, 103050. 0:184-, Lyn DI5T5 KG 0hSR GS
104; 036 kV NR Dat0R 009 ur VAD, 0075 (40011

XV.
dör kör Ita rdr ka

21. 02t+t 5 + 7,8 + 8;8 + 3,9 4 0,7.

22. — 3,9 + 4,6 + 0,7 4 5,2 + 0,3 + 9,6.

23. 158 + 87 + 0,9 + 07 + 2,6 + 3,5.

24. 0,8 + 0,5 + 36,4 + 24,8 + 0,8 + 2,7.

25. li +t+0,8+ 7,6 + 0,5 + 5,5 + 82.

26. Ia + 290 + Oe + Löt et 9.

27. Pane yhteen 0,7; 4,8; 6,6; 200; 1,9!

28. 0,9 + 3,5 + 4,6 + 5,8 + 0,2 + 7,7 + dar + 0,5:

29. 34,34 + 0,46 + 3,09 + 0,96 ++ 0,35 + 0,27 + 19,88.

30. 5,55 + 6,63 + 0,82 + 18,08 + 0,88 + 0,29 + 35,45.

31. 0,04 + 0,36 + 0,63 -H 16,4 + 3,77 + 0,19 + 1,9.

32. Pane yhteen 5 kymmenestä, seitsemän-neljättä
sadannesta, kahdeksantoista kokonaista, 95 sadannesta,
57 sadannesta, 69 sadannesta, 9 kymmenestä, 9 sadan¬
nestal

33. 6 hirrestä oli yksi 15,8 jalkaa pitkä, yksi 23,26
). pitkä, yksi 20;73 j. pitkä, yksi 28,7 j. pitkä, yksi 18,74

). pitkä ja yksi 22,00 j. pitkä. Kuinka pitkät yhteen?