OCR Output

cm.? b) af I qvm. äro 7 qvadratdecimeter (qvdm.)? 55,
60 qvdm.?

11. "Beteckna 3, 11, 9, 59,10, 30 hundradelar!

1 hundradel betecknas 0,0u. Huru många decimaler behöfvas för

att beteckna hundradelar? Hvilken decimal i ordningen är den
decimal, som betecknar hundradelar?

Huru många tiondelar finnas i hvart och ett af dessa
betecknade tal? Huru många hundradelar dessutom?

I 12. a) Med huru många hundradelar är 1 tiondel,
| 8, 2, 3 tiondelar lika? 5 tiondlr 7 h.-delar? b) Huru
| stor del af Oj är 0,01? 0,07? 0,08?

| 13. Beteckna 2 hela och 3 t.-dlr; 2 hela (h.) 3 h.-dlr;
| 15 h. 7 t.-dlr; I hö 7 hsdlr; 4 hb. 4 tdi!

14. Utsäg 0,09; 3,05; Oj16; Lyi1r; Oj; 2,01; Tr; Toa;
0,98; 15:28;19,55 010; 1058005 05) Odo: Ojer; IA dv

XV.

TONGA FIAT NJYRNRNIN
21 ER DA RANA
| 22. Bot 4,6 + Ort + 5,2 + 0,3 + 9Iy6.
ON 23. 15,3 + 8,1 + 09 + 0,7 + 2,6 + 3,5.
; 24. 0,8 + 0,5 + 36,4 + 24,8 + 0,8 + 21.
i 20. 14 FOBTFE Te FE 0,5 + 55 + 82.
| 26... Ja Ft 29 + Oe + 1,5 + 54 + 9.
| 27. Sammanlägg 0,7; 4,8; 6,6; 2003 1,9!
| 28: 0,0 + 85 + 48 Prbjby-kalj enl
| 29. 34,34 + Oja + 3,09 + 0,96 + 0,85 + Ojar + 19,88.
| 30. 5,55 + 6,63 + 0,82 + 18,08 + 0,88 + 0,29 + 35,46.
31. 0,04 + 0,36 + 0,63 + 16,4 + 3,77 4 Oji9 + 19.
32. Sammanlägg 5 tiondelar, trettiosju hundradelar,

aderton hela, 95 hundradelar, 57 hundradelar, 69 hundra¬
delar, 9 tiondelar, 9 hundradelar!

33. Af 6 stockar var en 15,8 fot lång, en 23,26 f.
lång, en 20;73 f. lång, en 28,7 f. lång, en 18,74 f. lång
och en 22,09 f. lång. Huru långa till samman?