OCR Output

Tu

XIII. Pienin yhteinen moninaisuus.
(Pienin yhteinen jaettava.)

12, 18, 24, 30 ja 36 ovat moninaisuudet 6:sta.

18, 27 ja 36 ovat moninaisuudet 9:stä.

Mitkä näistä luvuista ovat moninaisuudet sekä 6:sta että 9:stä?

Mikä on pienin niistä? Tätä kutsutaan pienimmäksi yhteiseksi
moninaisuudeksi 6:sta ja 9:stä.

1. Hae p. y. m. 18:sta ja 24:stä!

0

MEET AD

Kuinka monta tekijää 2 pitää sen luvun sisältämän, ye 24

moninaisuus 18:sta? 24:stä? — Kuinka monta tekijää BR
MWronrsliss2g 2:52. 3.312.
2. Hagp. 56:sta ja 126:stal

Ye
FÖRS AA
10
3. Hae pi y.

m.

UIP m=222.881=
m. 14:sta ja< 24:stä!

Jäs

24=29. 12] Bed ST nose

Mwist. Kun vaan sg 2 on näitten lukuin yhteinen, niin ei
tarvitse jakaa 24 enemmän kuin 2 tekijään (2 ja 12), ja tekijää 12
ei tarvitse jakaa kerrattomiin lukuihinsa.

4. Hae p. y. m. 25:stä ja 19:sta!

Nämät ovat keskenänsä kerrattomat luvut. Heidän p. y. m.=

str00 0
Hae p. y. m. seuraaville luvuille! [
övr. 19-ja 16. 6. a) 15 ja 24; b) 24 ja 32.
7. 30 ja 35. 8. 36 ja öl. 9. 48 ja 64.

10. 18 ja 22. Il AS JAR 19. 22-jä25v

13. 216 ja 288. 14. 12, 27; 36 ja 48.

14:sta osoituksessa ovat luvut useammat, ja silloin on helpoin
järjestää ne seuraavalla tavalla:

12; 27, 36, 48]
5 18 242
3 9 1212 z
20 8 Ilon '¬
c SER PE VI: SR 0 br RE
rk
j2
14

15. 16; 86, -21ja 48. sr 166: 18, 48; :82-ja 20:
17. 15, 25, 45 ja 60. 18. 38, 44, 209 ja 13831.