OCR Output

XIII. Minsta gemensamma mångfalden.
(Minsta gemensamma dividenden.)

12, 18, 24, 30 och 36 äro mångfalder af 6.

18, 27 och 36 äro mångfalder af 9.

Hvilka af dessa tal äro mångfalder af både 6 och 9?

Hvilket är det minsta af dem? Detta kallas den minsta gemen¬
samma mångfalden af 6 och 9.

1. Uppsök m. g. m. af 18 och 24!

ISS D,D,

SNR NE LO

Huru många faktorer 2 skall det tal innehålla, som är mångfald
af 18? af 24? — Huru många faktorer 3? — M. g. m. är så¬
ledes=2.2.2.3.3=— 72.

2. Uppsök m. g. m. till 56 och 126!

6220 AA ix baden
126—2.3 3.1] M. g. m =2.2.9.3.3.1=.

3. Uppsök m. g. m. till 14 och 24!

1l4=2:7
24—2 12f Mg. m.=2,7.12—
i Anm. Emedan dessa tal blott hafva faktorn 2 gemensam, så

behöfver 24 blott uppdelas i 2 faktorer (2 och 12), och faktorn 12
icke uppdelas i sina primfaktorer.

1
| 4, Uppsök m. g. m. till 25 och 19!
H Dessa äro sins emellan primtal. Deras m. g. m.=25.19=
i
|

| I Uppsök m. g. m. till

| 05 LS oc LG: 6. a) 15 och 24; b) 24 och 32.
7. 380 och 35. 8. -86..och 51. 9. 48 och 64.
4 10. 18 och 22. 11. 45 och 27. 1205 19 ”och-28&
| 13. 216 och 288. 14. 12, 27, 36 och 48.

I uppgiften 14 äro talen flere, och i så fall är lättast att ordna
dem på följande sätt:
12, 21, 00, 48

| ör ME -Hd9
| 3, SÖ Tell

LED NOTER Bg js Så
1 Bisalalea öl M. g. m. =2.2,3.3.3.4—=
| ku « 81

| 114
i 15. 16, 36, 27 och 48. 16. 18, 48, 32 och 20.
17. 15, 25, 45 och 60. — 18. 38, 44, 209 och 1831.