OCR Output

är - - SKER

69

Niitä lukuja, jotka saattaa jakaa ainoastaan 2:teen semmoiseen
tekijään, että toinen on luku itse ja toinen on luku 1, kutsutaan
jaottomiksi eli kerrattomiksi luvuiksi. Bs. 1, 2, 3, 5, 7, 11 j.n.e.
— Kaikkia muita lukuja kutsutaan liitännäisiksi. Es. 4, joka
ÖM ITS a AREAN fr

A. Opi hyvin seuraavat säännöt, helposti löytääksesi, missä lu¬
vuissa tekijät 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 löytyvät:

1. Tekijä 2 löytyy kaikissa tasaisissa luvuissa.

2. Tekijä 4 löytyy niissä luvuissa, joiden kymmeniköt ja yksiköt
yhteen ovat tasan jaettavat 4:llä. Es. 24, joka on=4.6; 124, 208,
452, 1356, 17 972.

Selitys: Kaikissa sataluvuissa löytyy tekijä 4; sillä 4.25 = 100.

3. Tekijö 8 löytyy niissä luvuissa, joiden sataluvut, kymme¬
niköt ja yksiköt yhteen ovat tasan jaettavat 8:lla. Es. 376, joka
on = 47. 8; 2376, 3 584, 17 248, 37 752.

Selitys: Kaikissa tuhatluvuissa löytyy tekijä 8; sillä 8.125—1000.

4, "Tekijä 3 löytyy niissä luvuissa, joissa erilaisten ykkösten luku
yhteen (joiden poikkisumma) on tasan jaettava 3:lla. Es. 27, jossa
on 2 kymmenikköä ja 7 ykköstä; 2 + 7= 959, ja 9 on tasan jaettava
3:lla; — 111, 789, 4 374, 219, 315, 414, TT7, 8346.

Selitys: 111 =100 + 10+1=3.33+1+3.3+1+1=

=3.33+4+3.3+1+1+1=3.33+3.3 +3.

Summa ykkösten luvusta, kymmenikköin luvusta, satalukujen
luwvusta j. n. e. yhdessä luvussa kutsutaan luvun poikkisummakst.
Hs. luvussa 27 on poikkisumma 9.

5. Tekijä 9 löytyy niissä luvuissa, joiden poikkisumma on tasan
jaettava 9:lä. Es. 252, 711.

Selitys: 252 = 200 + 50 + 2=2.99 + 2 +5.9 +5+2=

=2.99+5.94+2+5-+2=2.11.9+5.9+9==28.9.

6. Tekijä 5 löytyy kaikissa luvuissa, jotka päättyvät 5:llä tahi
0:1la. Es. 45, 90, 125, 210.

Selitys: 5:n ja muun luvun tulos päättyy 5:1ä tahi Olla.

7. Tekijä 10 löytyy niissä luvuissa, jotka päättyvät O:la.

8. Jos 2 tahi useampi tekijä löytyy luvussa, niin on niiden
tulos tekijänä siinä. Es. 546:ssa löytyy tekijä 6, sentähden että
siinä löytyvät tekijät 2 ja 3.

B. Toisinansa on tärkeä saattaa jakaa luvut kerrattomiin lu¬
kuihinsa. Opi sentähden seuraavat säännöt:

1. Jos luku on tasainen, niin se jaetaan 2:lla. C

2. Jos luku on epätasainen, niin se jaetaan epätasaisilla ker¬
rattomilla luvuilla paitsi 1. Silloin aljetaan 3:lla, pitkitetäön 5:Nä,
AJ: DG

Avuksi jakamisessa tekijöihin luetellaan tässä kerrattomat luvut
1100: Iybrör dioke ll Jä: Lärld,, 200 dö Sik Np Jr Förptl,
00-00, 01, OT, LD, IV, Sd, SM dl :

Jaa seuraavat luvut kerrattomiin tekijöihin!

1.8. 2. 9. 8. 10. 4, -ö4—5.-48.—06. 36. 7. 32. 8. 56. 9.89.
10. 76. 11. 128. 12. 45. 13. 242. 14. 105. 15. 980. 16. 60.
10. 75. 18. 180. 19. 7892: 20: 486 21. 1075: 22. 2510.