OCR Output

67

153. Eräs talonpoika möi 16 parrua 1.kr:n jälkeen
kappaleelta (=3å 1 kr.), 2 vuotaa å 8 kr., 1 hl. kauroja
D kr. 50 äyrin edestä; osti sen sijaan 4 kg. sokeria å
FIND dyna, 0 kol kahvia & 2 kr. 20 äyrlä, 2 kannua
(knn.) paloviinaa å 2 kr. sekä kaikenlaista 2 kr:n edestä.
Paljoko hänelle jäi yli?

154. Eräs kauppias osti 54 meeteriä vaatetta 16 kr:n
jälkeen meeteriltä ja myy sitä 18 kr:n jälkeen meeteriltä.
Kuinka iso voitto?

Johdatus: Kuinka iso voitto 1 meeteriltä?

155. Toinen osti 24 meeteriä karttuunia 66 äyrillä
meeteriltä, möi sen 54 äyrillä meeteriltä. Kuinka suuri
tappio?

156. Jos 2 lyijyspännää maksaa 24 äyriä, paljonko
maksaa a) 7 kapp.? b) 18 kapp.?

157. Jos 16 tuolia maksaa 45 kr. kuinka: paljon
maksaa a) 48 yhdenkaltaista? b) 144 kapp.? c) 8 tusinaa?

Johdatus: Kuinka monta kertaa 16 tuolia on 48 tuolia? Kuinka
monta kertaa 45 kr. pitää niiden maksaa?

158. 100 kruunulta saadaan 6 kr. korkoa (1 vuotena).
Kuinka suuri korko saadaan 400 kruunusta samana aikana?

Tämä osoitus, joka kuuluu n. k. korkolaskuun, voidaan myös
asettaa näin. 'Kuinka suuri vuotinen korko saadaan 400 kruunusta
6 prosentin jälkeen, s. o. 6 kruunun koron jälkeen 100 kruunulta
eli 6 äyrin jälkeen 100 äyriltä (=1 kr.) 1 vuotena?

159. Kuinka suuri vuosikorko 12 kruunusta 6 pro¬
sentin jälkeen?

160. Eräässä kuolinpesässä olivat varat: hopeaa 12
kr., kuparia 48 kr, tinaa 93 kr., huonekaluja 138 kr.,
vaatteita. 165 kr., työaseita 387 kr., eläimiä 885 kr.,
sekalaista 15 kr. NSitä vastoin nousivat hautiaiskustan¬
nukset 85 kr:uun, oli velkaa herraskartanolle 39 päivätyön
edestä ä I kr ja lainaa puhtaassa rahassa 34 kr. Yli¬
Jäännös jaettiin 5 sisaruksen välillä. Kuinka suuri

perintö tuli kullekin?

Koska jakamalaskun ja kertomalaskun keskenäinen suhde on 8e,
että jakamalaskussa haetaan yhden tekijän suuruutta, kun tulos ja
toinen tekijä ovat tutut, niin jaetaan luvut jakamalaskun kautta

;teen tekijään.