OCR Output

65

äyrin enemmän joka seuraavana viikkona kuin äsken
menneéellä. Kuinka paljon se on säästänyt a) 13 viikon
perästä? b) 26 viikon perästä? c) 39 viikon perästä?
d) 1 vuoden perästä? — 1 vuosi = 52 viikkoa.

142. Eräs herra halusi ostaa 30-äyrin ja 10-äyrin
postimerkkiä 2 kr:n edestä, niiden seassa niin monta
30-äyrin kuin mahdollista. Kuinka monta 10-äyrin sai hän?

143. 3 poikaa lupasi kantaa pois lautaläjän, jos he
saisivat 1 kr. 30 äyrä kukin. 4 muuta tarjousi teke¬
mään sitä 3 kr. 25 äyrllä Kumpiko tuli halvemmaksi?

144. Kuula vieri 2 m. sekunnissa, mutta pysähtyi
15 sekunnin perästä. Kuinka kauas se vieri?

145. Toinen kuvula vieriä 3 m. sekunnissa. a) Kuinka
kauan sen pitää vieritä, vierräksensä niin kauas kuin
ensimmäinen? b) Kuinka monta sekuntia myöhemmin
voi jälkimmälinen alkaa vieritä saavuttaaksensa ensim¬
mäistä, kun se pysähtyy?

146. HEevalla oli 16 omenaa, mutta antoi kullekin
3:sta sisaruksestansa 3 kappaletta ja äidillensä 4 kapp.
a) Kuinka monta oli hänellä jäljellä? b) Kuinka monta
on Annalla, jolla on 6 kertaa niin monta kuin 4:Hä
sisaruksella yhteen?

147. Kuinka paljosta 16 grammia on 1 kahdeksas osa?

148. Kuinka paljon on a) 1 kahdeksas osa 5 760:sta
kruunusta? b) 3 kahdeksatta osaa 5 760:sta kruunusta?

149. Kuinka paljon on 5 kuudetta osaa 264:stä
syllästä puita?

150. Nissi, Juhani ja Lovisa jakavat tasan 148 kr.,
sittekun Nissi ensin on saanut siitä 1 kr. Kuinka
paljon kukin saapi?

151. 2 poikaa jakaa 18 äyriä niin, että toinen saa
kahta vertaa enemmän kuin toinen. Kuinka paljon saa
kumpikin?

. Johdatus: Kuinka moneen yhtä suureen osaan, kuin vähin osa on,
pitää voitaman jakaa 18 äyriä?

152. 256 kr. on jaettava Anderssonin, Larssonin,
Karlssonin ja Johanssonin välillä niin, että Larsson saa
kahta vertaa enemmän kuin kukin toisista ja siihen
vielä 6 kr. Kuinka paljon kukin saa? 5