OCR Output

63

suuri oli opettajakunta a) vuonna 1871? b) vuonna 1876?
c) Kuinka monta opettajaa enemmän kuin opettajatarta
vuonna 1871? vuonna 1876? d) Kuinka monta opettajaa
vähemmän vuonna 1876 kuin vuonna 1871? e) Kuinka
monta opettajatarta enemmän vuonna 1876 kuin vuonna
1871? f) Kuinka paljoa suurempi oli opettajakunta
vuonna 1876 kuin vuonna 1871?

128. Kansakouluissa opetettiin 555595 lasta vuonna
1871, 613 424 lasta vuonna 1876. Kuinka monta enem¬
män vuonna 1876?

129. Ruotsin väkiluku oli 1763 338 henkeä vuonna
1750, 2347 303 henkeä v. 1800; 3 482 541 henkeä v.
1850, 4 168 525 henkeä v. 1870, 4 484 542 henkeä v. 1877.
Kuinka suuri lisäys a) vuosina 1750—1800? b) 1800—
1850? ec) 1850—1870? d) 1870—1877?

130. Kuinka moneen osaan jaetaan 67 284 kr., kun
joka osa on 2403 kr.?

131. Yksi poika kokoo 137 männyn-käpyä, toinen
kokoo 7 kertaa nim monta. Kuinka monta kokoo tämä?

132. Jos kukin käpy sisältää 36 siementä, kumka
monta siementä on a) ensimmälsen, b) toisen kävyissä?

133. Jos vaan kolmas osa siemenistä itää, kuinka
monta kasvia saadaan a) ensimmäisen, b) toisen kokoo¬
mista siemenistä?

134. Jos 32572 kr. jaetaan nin, että toinen osa on
3496 kr., kuinka suuri tomen on?

135. Aännöstyksessä sal A 72 ääntä ja B 15 ääntä
enemmän. Kuinka monta ääntä annettin?

136. Kuinka monta ääntä annettin X:lle ja Y:lle
yhteen, "kun: X sai 80 ääntä ja Y 1 ääntä vähemmän?

137. Kerran annettiin 97 ääntä 2 henkilölle, jolloin
toinen sal 46 ääntä. a) Kuinka monta toinen sai? b)
Kuinka monta enemmän kuim ensimmälinen?

138. 123:sta äänestä sai ÅA 7 enemmän kun B.
Kuinka monta tämä sal?

139. Pane 48 144:jään, vedä summa 2 150:stäl

140. Pane summa 184:stä ja 3 897:stä 184:n ja
3 897:n eroitukseen!

141. Eräs lapsi alkaa säästämään vuoden alussa: ensim¬
mäisenä viikkona 1 äyrin, 2:na viikkona 2 äyriäj. n. e. 1