OCR Output

59

94. Eräällä maalla on 165 hektaaria peltoa, 42 hek¬
taaria niittyä, 128 hektaaria metsää. Kuinka suuri on
maan hinta, jos pelto arvataan 312 kruunuksi, niitty
138 kruunuksi ja metsä 34 kruunuksi joka hektaari?

95. FEräässä navetassa löytyi 136 lehmää. Joka
lehmä sal 3 kg. heiniä ja 5 kg. olkia pätvässä. Kuinka
paljo heiniä ja olkia kului a) Lokakuussa? b) Marras-ja
Joulukuussa? ce) Tammikuun alusta Huhtikuun loppuun?

2
96. a) 255; BR 0
Yay ALLG RS TENN Od
98. a) ös ob) Töm; I Tow: ND To
9078 223; b) ESR, c) AR d) SR
101. «) BLI, 3 BABA, gy JRR

102. Mitä on neljäs-neljättä osa 12410 puusta?

103. Kuinka monta tusimaa 1584 kappaletta on?

104. Kuinka monta minuutia on a) 2880 sekuntia?
b) 364 sekuntia? ec) 4867 sekuntia?

105. Montako tiimaa on a) 8 160 minuutia? b) 14 400
sekuntia? c) 16 208 sekuntia?

106. Eräs metsä-osa on 6 240 000 neliömeeteriä suuri
ja hakattava 96 vuodessa. Kuinka monta a) neliömee¬
teriä? b) aaria metsää pitää vuodessa hakattaman?

107. Kuinka suuri osa 1 925 kilogrammista 77 kg. on?

108. Myytäessä 2784 kg. jauhoja punnittiin pois
58 kg. Kuinka suuri osa se oli koko joukosta?

109. Alla on puolta pienemmät ulosteot kuin B:llä.
Tällä on kolmas osa O:n ulosteoista, ja C:n ulosteot
ovat 1002 kr. Kuinka suuret ovat A:n ja B:n?

110. Kuinka monta rautatien-vaunua tarvitaan lastaa¬
maan 1209 600 kg., kun yksi vaunu lastaa 6 720 kg.?

111. Kuinka monta vuotta j. n. e. on 27 854 päivää?

i