OCR Output

55

47. Oskari II on syntynyt vuonna 1829. Kuningatar
Sofia on syntynyt 1836: Molemmat kruunattiin 1873.
Minkä ikäisinä he silloin olivat?

48. Vuonna 1877 oli kaikkein postilähetysten luku
Ruotsissa 38 363 393, joista 6 785 617 ulkomaanlähetyk¬
siä. Kuinka monta kotomaan?

49. Stockholmin ja Södertelgen väli on 37 kilomee¬
teriä. Kuinka kaukana Stockholmista on eräs paikka,
joka on 18 km. 727 m. likempänä Stockholmia?

50. Perssonilla oli 4000 kuutiojalkaa kalkkia, möi
sitä 3672 ktjlk., osti sitte 5 098 ktjlk. ja 736 ktjlk.
ja möi viimein 3959 ktjlk. ja I 868 ktjlk. Paljoko

jäl myömättä?
IX.

lr Så dörr TR

53. +a) 1.316. ..b) I,890-:20)59 sd26

54. a) 5.395: b) 5.674. 0) 8.489.

Påsar TZ PH MR 2003-00) LOL 108;

Ht sa) d128. ob) DM. 49,

58. a) 56.637. b) 68.789:

59. a) 85>< 3658. b) 93.4009. ec) 947806.
60. a) 100 >< 40. b) 100.55. €) 100.606.

61. a) 400.45. = b) 500.368. ce) 600.7054.

d) 209><3 504. 62....156...13 759.
63. 837.220 036. 64,:::81;. 125,. 109,
65. 1000>< 15 > 15. 66. 1 000>< 27 ><27.
67. 1004 748. 68. 3 000>< 45.
69. 8213.6 017. 70. 72 045>< 18 908.

71. a) 25.84 + 126). b) 78.(112 — 45).

Mwist. Kertominen toimitetaan ennen yhteenlaskua tahi vähen¬
nystä. Muuten käytetöän sulkumerkkiä.

72. a) 215.(5—5). b) 64. (35.37 —1 295).

73. Paljonko 240 astiaa vetää, jos joka astia vetää
a) 15 literiä? b) 16 1.2 ec) 29 1? d) 30 12 e) 42 1.2 f)
601,7 JarWnd2L

74. Paljonko 284 kilogrammia papuja maksaa, kun
joka kg. maksaa 35 äyrlä?

75. 5 kirjahyllyssä löytyi 9 hyllyä kussakin ja 46
kirjaa kussakin hyllyssä. Kuinka monta kirjaa oli yhteen?