OCR Output

53

taasen? b) sähkölennätin-konttoriin? c) kansakouluun?
d) Kuinka pitkä matka kehruu-tehtaasta tulliin edes
takaisin?

23. VWVuosina 1871—1875 ammuttiin Ruotsissa seuraa¬
vat petoeläimet: 259 karhua, 229 sutta, 526 ilvestä,
504 ahmaa, 42 939 kettua, 627 kotkaa, 10 321 haukkaa.
Kuinka monta petoeläintä näinä vuosina ammuttiun?

24. 1:nä päivänä Tammikuuta 1879 oli väkiluku
Kristinehamnissa 4818 henkeä, Vexiössä 4615 henk.,
Visbyssä 6 985 henk., Karlskronassa 18 240 henk., Fa¬
lunissa 6 953 henk., Södertelgessä 3 152 henk., Eskils¬
tunassa 7 438 henk. Montako henkeä näissä kaupungeissa
yhteen?

25. Vuosina 1867—1876 siirtyi pois Ruotsista 9 334,
27 024, 39 064, 20003, 17450, 15915, 13580, 7791,
9 727, 9 418 henkeä. Kuinka monta ne olivat yhteen?

VIII

26. 8000 — 2000. 27. 9000— 4 000.
28. Mitä jää, jos 333 vedetään 3 kertaa 1 000:sta?

29, > > > 666 > 3 » 2 000:sta?
30. » » ST » 9 » ö 000:sta?
31. > » > 789 > 11 > 10 000:sta?
32. » » 999 2» 15 » 15 000:sta?

33. 15030 -—8 564. 34. 34023 — 18254.

35. 52 007 — 18 049. 36. 105060 — 58 784:

37. 200-900 — 1365. 38. 35 184 — 20 080.

39. 102003 —57 628. 40. 700001 — 398 765.

41. 20201 020 — 9 182 604 — 11 018 337.

42. 12608 — 7 984 — 2436 + 527 — 258 + 71.

43. Juoman-keittäjä ostaa 3965 kilogrammia ohria,
mutta tarvitsee 7 000 kg. Paljonko tarvitsee hän ostaa
lisää?

44, Kuinka iso on 16009 hektoliiterin ja 7972
hektoliiterin väli?

45. Paljoako on 7613 meeteriä enempi kuin 2 948
m., ja 2948 meeteriä vähempi kuin 7613 m.?

46. Kaarle XII oli syntynyt 1682. Kuinka vanba
hän oli, kun hän a) voitti Narvan tappelussa vuonna
1700 ja b) kuoli vuonna 1718?