OCR Output

50

B. De fyra räknesätten i hela tal inom
större talområden.

VIL

1. 8+t1079468-+ 267-546 4701-421 698.

2. 1542 065+3 908-42 059-647 + 892.

3. 3598-+676+ 2872-056 + 7 99948 888.

4. 99947 088-+6 807 4385-767 4522.

5. 925+57948 658-+9 999-47 777.

6. 158+9+26+589+8 554+113+9 769.

7. 1943 6194598416 08949 817 + 654.

8. 9344 37946 00843 569-27 889--4 748.

9. 9058-+4-3+ 30 019+7-369-+88-+ 6 097 4833.

10. 98105-+-89 018--77 888-+15 003 -+976 --89+
+15-+6 149--42 879.

11. 28 009--58 789-46 945--42 678-+799+109 083.

12: 17 018 + 56 889 -- 7 030 + 118 005 + 790 +9+
+1 9055 000 098-998 765.

13. 328 015 -+F608-+-7918--58-+15007--9152899-+
-+26 908--56 789-+72 897.

14. 28—+7 829 643+108 908--79 095-38 990 919.

15. 38 000307-+19 65546 489+37 693 555-+-666 777.

16. En åker utgör 555 qvadratmeter, en annan 387
qvm., en 698 qvm., en 284 qvm., en 437 qvm., en 756
qvm., en 866 qvm., en 923 qvm. Huru stora äro alla
tillsamman?

17. Summan af 864 kronor och 763 meter?

18. Summan af 2264 kr. och 13 830 kr.?

19: Gustaf Vasa föddes 1496 och dog 64 år gam¬
mal. När dög han?

20. Käläar union stiftades år 1397, upphäfdes 126
år derefter. När skedde det?

21. Huru många dagar innehåller a) årets första
hälft och b) senare hi ilft?

22. Om i en stad afståndet från jernvägsstationen
till ”tullhuset är 384 meter, derifrån till postkontoret
2 265 "meter, från detta till telegrafstationen 789 m.,
derifrån till rådhuset 78 m., derifran till läroverket 58
m., derifrån till folkskolan 498 m., derifrån till spin¬
neriet 148 m.; huru långt mellan jernvägsstationen och