OCR Output

47

141. Kuinka monta kilogrammia nisuja saadaan; 45
äyrin edestä 18 kruunun jälkeen hektoliiteriltä?

142. Kuinka suuri osa 684 liiteristä on 38 literiä?

143. Eräs kauppias möi 1 viikossa 864 kruunun
edestä. Kuinka paljon edestä keskimäärin päivässä?

144. Kuinka monta ihmistä pitää jakaman 722 pölk¬
kyä, niin että jokainen saa 19 pölkkyä?

145. Millä luvulla 36 on kerrottava, että tuloksi
saadaan 828?

800, 900::11358695 01446) nuv rod
146. 2) 30 Pio Vr Var av D 16
9541 408611 30504 THB BO
147. 2) 355 Pag 16 Vg ar

148. Kuinka monta hektoliiteriä ja liiteriä 784 lite¬
riä tekee?

149. Kuinka paljon painaa 1 literi vettä, kun vesi
eräässä astiassa, joka vetää 348 literiä, paimnaa 348 ki¬
logrammia?

150. Eräästä työstä 24 henkeä sai 9 kr. 36 äyriä.
Kuinka paljon jokainen sai?

VI. Seka-harjoituksia.

151: 152. -1583: 154. 155.156:

157. 52 + 56 + 99 + 88 + 76 + 55:

158. 19 + 87 + 99 + 89 +F 66 + 444.

159. 45 + 20 + 99 + 85 + 56 -- 279.

160. : Vedä 144:stä 48 ja jäännös 275:stäl

161. 96 yksiäyriä on tasan jaettavat 12 lapselle.
Paljonko kikin lapsi saa?

162. Kori korppuja painaa 6 kilogrammia. Paljonko
kori painaa, kun korput painavat 5 kg. 6 hg.?

163. Muuta 79 m. 6 dm. desimeeteriksi!

164. a) Kuinka monta tynnyrinmaata 34 hektaaria
on, kun 1 hektaari on 2 tynnyrinmaata? b) Paljonko
arenti 26 hektaarilta maata tekee, kun se 1 hektaarilta
o08-Sa0P dr?

165. Mikä luku on 24-kertainen 24:stä?

166. Mikä luku on 24-osa 600:sta?