OCR Output

45

121. Mikä moninaisuus 4:stä äyristä 32 äyriä on?

Muwist. Useammin, vaikka vähemmin oikein, sanotaan: Kwinka
monta kertaa enemmän kuin 4 äyriä 32 äyriä on?

122. Kuinka swuri osa 32:sta äyristä 4 äyriä on?

Mwist. Useammin, vaikka vähemmin oikein, sanotaan: Kuwinka
monta kertaa vähempi kuin 32 äyriä 4 äyriä on?

123. Kuinka monta kertaa 4 äyriä on yhtä kuin 32
äyriä?

124. Kuinka monta kertaa 4 äyriä menee 32 äyriin?

125. Kumnka monta 3-kilogrammin painavaa kuulaa
voidaan saada 114:sta kg lyijyä?

126. Kuinka monta 5-äyrin postimerkkiä saadaan a)
60 äyrin edestä? b)80 äyrin edestä? c) 1 kruunun edestä?
d) 1 kr. 25 äyrin edestä?

127. Mikä moninaisuus 7:stä meeteristä 84 meete¬
riä on?

128. Jos 184 hektoliteriä eloa on tasan jaettu 8
venheesen, kuinka paljon on lastattu kuhunkin venheesen?

129. a) Kuinka monta kertaa 9 on 108? b) Kuinka
180 osa 108:sta on 9?

130. Jos 9 hektoliiteriä rukiita painaa 648 kilogram¬
mia, paljonko painaa 1 hl. rukiita?

131. Mikä moninaisuus 7:stä 581 on?

132. a) = b) 510: 10; c) 890 : 10; 'd) =S
440 660 960
133. 2) äg: PD) ör I Tr
134. DT MT da DI I
105, ru) 853 0apy ne BBjorigrorrr ÅR

136. Kuinka monta tolttia 300 kappaletta on?

137. Kuinka monta tusinaa 688 kappaletta on?

138. Kuinka paljon maksaa 1 hektoliiteri nisuja,
kun. 14 hektoliiteriä nisuja maksaa a) 196 kr.? b) 224
kr.? ce) 266 kr.?

139. Kuinka monta hektoliiteriä nisuja saadaan 375
kruunun edestä 15 kr. jälkeen hektoliiteriltä?
140. Eräässä katossa löytyy 882 kattotiiliä 49:ssä
rivissä. Kuinka monta kussakin rivissä?