OCR Output

109. Huru mycket väga 4 sockertoppar, då hvarje
sockertopp väger 33 hektogram och 36 gr.?

110. Huru mycket väga 8 säckar gryn, då hvarje
säck väger 70 kg. 2 hg. med säck?

Anm. 1 kg.=10 hg.

V. Likadelning eller Division.

Inlär väl divisionstabellerna, som äro en omvändning af multi¬
plikationstabellen! De stå i slutet af boken.

A. Hälften af 2=1. Tredjedelen af 3=1. Fjerdedelen af 4=1.

> > 4=2 > s 6=2 > 2/5
0:18: Vv Oe. V. NN
Bi 2:49 går Ioingt 803 gå
DT RT F10r AINV
0, BV, 0. 8. V.
4 i 4 går 1 gång. 5 i 5 går 1 gång.
411 BENSIN BI A0RNR oc
HUSS 0. 8. V.

111; avrd16 2 HORA so
a) 16:2. Uppställning och uträkning: 16/2
—168
återstod 0

Märk! De bland småskoleuppgifterna stående, med följande lik
artade uppgifterna räknas eller omräknas.

112::28)2090 38;7b)-108k3e0) MB

13. Non oo NT DT
114. a) 10; vcp) 25; 0) Snap ret
115. 5 ba 0 Mg
116. 12); bl 0 rn
Mr MIN ärren Ei "GR
118. a) 2. Van SÅ c) rn d) AS ö) så

120. Huru mycket är åttondelen af a) 32 öre? b)
96 öre?