OCR Output

41

88. FEräs ihminen maksaa 225 kr. hyyryä 4 kertaa
joka vuosi. Kuinka suuri on koko vuoden hyyry?

89. Hyyryt eräässä talossa tekevät 140 kr. vuodessa;
paljonko ne tekevät a) 5 vuodessa? b) 6 vuodessa? ec)
7 vuodessa?

90. Kuinka paljon maksaa 8 literiä sahtia, kun 1
literi maitoa maksaa 9 äyriä?

91. 10.-:905920 10-188 930ef0r., 34

Kninka monta kymmenikköä on kukin tulos?

94.5 PB? by BEFAORNE

Muwist. 20 ja 8 asetetaan laskemista varten näin:

X 20
7-F60

95. a) 60.4. b) 60.15: ec) 40.24. d) 30.28.

96: 00-300

97. a) 20>< 28. b) 7> 28. e) 27» 28.

98. Minkä tuloksen tekevät a) 34 ja 19? b) 28 ja
347? 0) 25 ja 207 d) 29 ja 31710 20 ja 27?

99. Paljonko maksaa 168 tuolia 5 krin jälkeen ”
kappaleelta?

100. Kuinka kauas ehtii laiva 34 tiimassa, kun se
1 tiimassa kulkee 26 kilomeeteriä?

101. Kuinka paljon ansaitsee joku henkilö 24 vii¬
kossa, kun hän joka työpäivä ansaitsee 4 kr.?

102. Kuinka monta kuukautta on 25 vuodessa?

103. Kuinka monta minuutia 13 timaa on?

104. Kuinka monta päivää 26 kuukautta on, jos 1
kuukausi on 30 pälvää?

105. Kun 1 literi tervaa maksaa 22 äyriä, paljonko
28 literiä maksaa?

106... 1 liiteri=3 korttelia; I tuuma=3 sm. a)
Kuinka monta korttelia=328 liiteriä? b) Kuinka monta
sm.=48 tuumaa?

107. Kuinka monta grammia 8 hektogrammia" on,
kun 1 hektogrammi= 100 grammia?

108. Kuinka pitkät 7 vaatekappaletta on yhteen,
kun joka kappale on 3 m. 4 dm.?

Asettaminen ja laskeminen: 3 m.”4 dm.

MRIYIGT
21 m. 25 dm.==28 m: Sdb