OCR Output

PS

39

64. Kiviaidasta, jonka piti olla 34 m. pitkä, oli 17
m. 9 dm. pantu. Paljoko oli panematta?

65. Pullossa, jossa oli löytynyt 8 literiä 3 desilii¬
teriä päällistä, löytyi I 1; 7 dl jäljellä. Paljoko sitä
oli otettu?

IV. Kertomalasku.

29— 4| 2.8= 6) 2.4— 8| 2.5=10| 2.6—12) 2.1—14 2.8E1052:9=18
3.9— 6| 3.3= 9| 3.4=12| 3.5=15| 3.6=18| 3.7—=21 38-24 3,9=27
J 4.9— 8) 4.3=12| 4.4—=16| 4.5—20| 4.6—=24 4.7==28| 4.8=—=32| 4.9—36
5.2—10| 5.3=—15) 5.4==20| 5.5—25| 5.6—=30 5.7=—85| 5.8—=40| 5.9—45
6.2—12| 6.3—18| 6.4—24| 6.5—30| 6.6—36| 6.7—=42 6.8—48| 6.9—54
7.2—14| 7.3—21| 7.4=28| 7.5—35| 7.6—42 T.1==49)7.8==56)T:9=63
8.2—16| 8.3—24| 8.4=32| 8.5=—=40| 38.6—48 8.1—56| 8.8—64| 8.9=72
9.92—18| 9.3—27| 9.4—=36| 9.5=—=45| 9.6=54 ÖH dB(A
10.2—20/10.3==30/10.4==40|10.5=50/10.6=60/10.17=70 10:82=-80110:9==90

Huomaa! Pikkukoulu-laskuosoitusten seassa olevat, seuraavain
kanssa yhdenlaatuiset osoitukset lasketaan ensiksi.

66. a) 2.4; b) 2><40;'e) 2.400.

Muwist. Nämät osoitukset sanotaan: 2 kertaa 4; 2 kertaa 4 kym¬
menikköä; 2 kertaa 4 satalukua eli 2-kertaisuus 4:stä; j. n. e
400

Asetus: 4 Fa 40
SOA sd tekijät.

x2 x2

8 tulos.
67: INO RR BR 69. .4..10:;
00.0 HilsA nade RN rr
04 NöKaLL0GG köar Dr Ser OrgtdilT
106-10 fa as 8 > OA RN ND
FÖL II 060 Bad SALA BE

82. Paljonko pitäö maksaa 8 pännänvarresta 11 äyrin
jälkeen kappaleelta?

Johdatus: Kuinka monta kertaa 11 äyriä ne pitää maksaman?

83. Paljonko 4 ruukkua maksaa 24 äyrin jälkeen kapp.?

84. Kuinka paljon maksaa 8 lyijyspännää, kun kukin
lyijyspännä maksaa 12 äyrlä?

85. Poika säästi 25 äyriä joka päivä. Kuinka pal¬
jon säästi hän a) 3, b) 4 päivänä?

86. FEläinten ruokkoon kului 28 hl. kauroja viikossa.
Paljonko kului a) 7 viikossa? b) 9 viikossa?

87. Jos yksi työmies ansaitsee 67 kr. joka kuukausi,
kuinka paljon se tekee a) 7, b) 8, c) I kuukaudessa?