OCR Output

38
64. Af en stenmur, som skulle blifva 34 m., voro
17 m. 9 dm. lagda. Huru mycket återstod?

65. I en flaska, i hvilken funnits 8 liter 3 deciliter

grädde, fans 1 1. 7 dl. qvar. Huru mycket hade tagits
derur?

IV. Mångfaldigande eller Multiplikation.

|

2918]

9.2 4| 9.3 6) 24=— 8 25-10] 2.6—1921 AA—T4 V$v16

3.2— 6| 3.3= 9| 3.4=12| 3.0=15| 3.6=18| 3.7—21| 3.8=24| 3.9=27
4.2— 8) 4.3—12| 4.4—16| 4.5—20) 4.6—24| 4,7—28| 4.8—382| 4.9—36
5.2—10| 5.3=—15| 5.4—20) 5.5—25| 5.6—30| 5.7—35| 5.8—40| 5.9—45

6.2—12| 6.3—18| 6.4—24| 6.5==30| 6.6—36| 6.7—42| 6.3—48| 6.9—54
7.2—14| 7.3—21| 7.4=28| 7.585) 7.6=42) T.1=49| 7.8=56| 1.9=638
8.2—16| 8.3=—24| 8.4—82| 8.540! 8.6—48| 8.156) 3.864) 8.972
9.2—18| 9.3=27| 9.4—386). 9.5—45| 9.6—54| 9.1—63| 9.3=72| 9.981
10.2—20/10.3=30/10.4==40/10.5=50|10.6=60/10.7=70/10.8=80/10.9=90|
Märk! De bland småskoleuppgifterna stående, med följande lik¬
artade uppgifterna räknas först.

66. a) 2.4; b) 2 >< 40; c) 2.400.

Anm. Dessa uppgifter utsägas: 2 gånger 4; 2 gånger 4 tior;
2 gånger 4 hundratal eller 2-falden af 4; 0. 8. v.

Uppställning: Se Bäktörer var Kr
8 produkt.
006 DR NL: 69. 4.70.
70. 4.76. (Ck. YO ÖN Pärnu
a. SO ILO. RR ÖS 70x 2038.
76. 6.47. UT. ork, IT BUN
ERATPPO9., 01: Jnrdod, BL nd OA. Dr

82. Huru mycket bör betalas för 8 pennskaft efter
11 öre st.? i

Ledning: Huru många ggr 11 öre skola de kosta?

83. Huru mycket kosta 4 krukor efter 24 öre st.?

84. Huru mycket kosta 8 blyertspennor, då hvarje
blyertspenna kostar 12 öre?

85. En gosse sparade 25 öre hvarje dag. Huru
mycket sparade han under a) 3, b) 4 dagar?

86. Till utfodring åtgingo 28 bl. hafre i veckan. Huru
mycket åtgick under a) 7 veckor? b) 9 veckor?

87. Om en arbetare förtjenar 67 kr. hvarje månad,
huru mycket utgör det för a) 7, b) 8, ce) I månader?