OCR Output

37

49. Kuinka suuri on jäännös, jos 6 kymmenkruunusta
lainaa ulos 3 kymmenkr. ja 5 yksikr.?

50. 7 kymmenäyristä ja 3 yksiäyristä otetaan 46
äyriä. Paljoko jää?

51. Kaarlella oli 8 kymmenäyriä ja 5 yksiäyriä;
Emmalla 3 kymmenäyriä ja 6 yksiäyriä. a) Kuinka
paljon enempi oli Kaarlella kuin Emmalla? b) Kuinka
paljon vähempi Emmalla kvin Kaarlella?

52. Kuinka paljo pitää pantaman 39 kruunuun, että
summa tulee 65 kr.?

53. Kuinka paljo pitää otettaman 94 laudasta, että
45 lautaa jää?

54. Eräällä koulupojalla on 51 äyriä, toisella 26
äyriä. Kuinka swuri väl?

55. Pekan on Akselille maksaminen 72 kr., mutta
hänellä on vaan 45 kr. a) Kuinka paljo puuttuu? 'b)
Kuinka paljon hän tarvitsee lainata lisää, jos hän vel¬
jeltänsä lamaa 11 kr.?

56. Kello myydään 39 kruunulla, mutta on maksanut
55 kr. Kuinka suuri täppio?

57. Kauppias ostaa sokeria 568 kruunun edestä,
mutta myy sen 620 kruunulla. Kuinka suuri voitto?

58. Talonpoika osti hevosen 500 kruunulla ja maksoi
siitä puhtaassa rahassa 484 kr. Kuinka paljon hän oli
velkaa?

59. 300 aidanseipäästä löytyi jäljellä 198. Kuinka
monta oli käytetty?

60. Pojalla oli 712 meeteriä kouluun ja hän nouti
toverin, joka asui 364 meeteriä likempänä. Kuinka pit¬
kän matkan he olivat seurassa?

61. Eräässä metsässä hakattiin 841 syltää puita.
Kuinka monta oli sieltä ajettu, kun 454 syltää oli jäljellä?

62. 88 kilogrammia voita pantiin tynnyriin, joka vetää
112 kg. Kuinka paljon siihen saatetaan panna lisää?

63. Vaatekappale on 18 meeteriä 4 dm. pitkä. Niitä
leikataan 9 m. 5 dm, Kuinka paljo on jäljellä?

Laskeminen: 18 m. 14 dm.
Sa > rt
8 m. 9 dm.