OCR Output

Spa SR

35

31. - Erkillä oli 25 äyriä säästö-pankissa ja antaa sitte
10 äyriä viikossa kouluopettajan talteen. Kuinka paljo
hänellä on yhteensä 6 viikon jälkeen?

32. Kauppias möi 8 lyijyspännää. Kuinka paljon
hän sai niistä 12 äyrin jälkeen kappaleelta?

33. Rouva osti 2 kilogrammia voita, 17 kg nisujau¬
hoja, 9 kg ruisjauhoja, 3 kg kahvia, 5 kg sokeria, 5 kg
ryyniä ja 29 kg ohma. Kuinka suuri takka oli rengillä,
joka kantoi kotia tätä, jos pytty, jossa voi oli, painoi
1 kg, ja säkki, johon kaikki pantiin, painoi 2 kg?

34. Kauppias möi 467 hektoliiteriä rukiita, 58 hl.
nisuja, 236 hl. ohria. Paljonko kaikki tyyni teki?

35. Kalastaja kalasti 38, 48, 76, 54, 49 vaalia sila¬
koita. Kuinka monta vaalia oli koko saalis?

36. Kuinka paljon on 18 meeteriä 5 desimeeteriä ja
27 m.'6 dm. yhteen?

11

Asetus laskemista varten: 18 m. 5 dm.
RN 0
46 m. 1 dm.
37. Pane yhbteen 2 kruunua 25 äyrlä ja 7 kr. 89
ävrläl

III. Vähennyslasku.
38. ӊ) JALT2Egby 90 TO=; 99-71 =

Asetus ja laskeminen:
20 99

INR
NT Jäsenet —70 —71

J

79 jälbnös.
39. a) 257—134 : b) 815—252—83B.
40. a) 898—2=374. b) 9IH9—2=485.
41. 20-—-15—3—2.
42: a) 40-35. bj) 42-24; 10) 50—2=31.
43. a) 83—37. b) 100—84. ec) 125—2=389.
44, Kuinka monta kertaa 104:stä taitaa vetää 13?
45. Mitä jää, jos 37 vedetään 11 kertaa 500:sta?
46, » » > 48 » 17 » 600:sta?
47. a) 901-—299! b) 904—325—75— 368.
48. 807—56—289—76—214—54—058.