OCR Output

34

31. Erik hade 25 öre 1 sparbanken och insätter se¬
dan 10 öre hos skolläraren hvarje vecka. Huru mycket
har han i allt efter 6 veckor?

32. En handlande sålde 8 blyertspennor. Huru myc¬
ket fick han för dem efter 12 öre stycket?

33. En fru köpte 2 kilogram smör, 17 kg hvetemjöl,
9 kg rågmjöl, 3 kg kaffe, 5 kg socker, '5 kg gryn och
29 kg korn. Huru stor börda hade drängen, som hem¬
bar Hdöt, om byttan, hvari smöret låg, vägde 1zkg,öch
säcken, hvari allt lades, vägde 2 :kg?

34. En handlande sålda 467. hektoliter råg, 58 hl.
hvete, 236 hl. korn. Huru mycket utgjorde alltsamman?

35. En fiskare fiskade 38, 48, 76, 54, 49 valar ström¬
ming. Huru många valar var hela fångsten?

30. Hörru mycket är 18 meter 5 idermioter och
m. 6 dm. tillhopa?

: 11
Uppställning till uträkning: 18 m. 5 dm.
277 00

46 m. 1 dm.
37. Sammanlägg 2 kronor 25 öre: och 7:'kr. 89 öre!

III. Fråndragning eller Subtraktion.
38. a) IT; by 90—T0==2; 0) I9-—TTE=X!

Uppställning och uträkning:
ÖP BITRN 90 99
7| termer —70 — 77
com 2nädenetdåd.. ment I ov
39. al 257—134. .b) 375—252—83
40. "all 898--2x=374, by 959-435:
41:020--15--3—2:
42: a) OR b) 42-241 0)DD-—- 037,
43. a) & 3 — b)::100:—284i120) MO: 80
44. Här Ar gånger kan 13 dragas från 104?
45. Hvad återstår, om 37 drages 11 ggr från 500?
46. > » » 48 » 12 + »: :600?
47.2) 901-299. -b) 904-—325— 75—368.
807 —56— 289 —76—214-—54-—58