OCR Output

33

II. Yhteenlasku.
13. 25-29.
1

Tämä esimerkki lasketaan näin 291 jäsenet.

54 summa.

Alle-viivattu ykkönen, 1, kymmenikkö-rivissä osoittaa, kuinka
monta kymmenikköä löytyi yksikköjen summassa.

14. 2=20--30+ 380.

15. 2=21+371—+18.

16. 2=37+4+69+10+48+79+385.

17. 2=45+4+69-+98+27+385—+36.

18. 2=46454467+89-95+26.

19. 2=36-+55-+47-+72+184--229-+-66.

20. 2=44+65+89--37-+4 98-265+376.

21. 2=200+300+-69+478—+ 386.

23, 2—48-+116-+ 233-469 385-27.

23. 2=464+107 + 246 +3--65-+49.

24. Paljonko 12 äyriä, 8 äyriä, 5 äyriä, 1 kymmen¬
äyri, 19 äyvriä, 7 äyriä ja 26 äyriä on yhteen?

25. Yksi pullo vetää 15 Literiä, toinen 28 1., kol¬
mas 36 1, neljäs 47 1. Paljonko yhteen?

26. Yhdessä kirjassa on 228 sivua, toisessa 34, kol¬
mannessa 167, neljännessä yhtä monta kuin toisissa
yhteen. Kuinka monta sivua on kaikissa 4:ssä yhteensä?

27. Koulussa löytyi viisi luokkaa. 1:seen luokkaan
kuului 46 lasta, 2:seen 48 lasta, 3:teen 36 lasta, 4:teen
39 lasta ja 5:teen 47 lasta. Kuinka monta lasta kävi
siinä koulussa?

28. Mitä on yhteenpantu paino 7:lUä säkillä, jotka
painavat 98, 76, 67, 135, 49, 86 ja 158 kilogrammia?

29. Akseli on 37 vuotta, hänen isänsä on yhtä monta
vuotta vanhempi. Kuinka vanha on isä? 3

30. Koulupoika osti 1 kirjan paperia 25 äyrillä, 1
arkin riittauspaperia 16 äyrillä, 2 lyijyspännää 12 äyrillä
kappaleen, 1 muistoonpanokirjan 38 äyrillä ja 2 teräs¬
pännää 2 äyrillä kappaleen. Kuinka paljon kaikki tyyni
maksoi?

2
d