OCR Output

31

Lasku-osoituksia kansakoululle.

A. Neljät laskutavat luvuilla
1—1000.

I. Takaisin-katsahdus.

1. Kuinka monen kymmenkr. ja yksikr. edestä voi¬
daan ostaa yhtä paljon kuin 12 yksikr. edestä? 45 yksikr.
edestä? 22 yksikr. edestä? 58 yksikr. edestä?

2. Kuinka monta desimeeteriä tekee a) 2 meeteriä?
b) 3 meeteriä? ec) 7 m.? d) 8 m.? e) 4 m. 9 dm:?

3. Kuinka monta desiliiteriä tekee a) 2 literiä?
b) 5 literiä?:ce) 6 literiä 7 desiliiteriä?

4, Kuinka monta liiteriä ja desiliiteriä tekee a) 19
desiliiteriä (dl.)? b) 60 .d1.? ec) 58 dl.? d) 37 dl.?

5. Kun 1 grammi on 10 desigrammia, kuinka monta
desigrammia tekee a) 2 grammia? b) 7 grammia? c) 5
grammia?

6. Kuinka monta desigrammia tekee a) 3 grammia
2 desigrammia? b) 1 grammi: 5 desigrammia?

7. Kuinka monta grammia ja desigrammia tekee a) 37
desigrammia? b) 51 desigrammia? c) 82 desigrammia?
Muwist.! Kuinka monta desimeeteriä = 1 meeteri?

> > desiliteriä = 1 liiteri?
> > desigrammia = 1 grammi?

8. Kuinka monta kymmenikköä tekee 1 sataluvun?
Bok Hig Ts BG kymment:? 85. 2kymm?

9. Yksi meeteri = 100 senttimeeteriä. Kvinka monta
senttimeeteriä tekee a) 3 meeteriä? b) 6 m.? c) 8 m. 40 sm.?

10. Kuinka monta meeteriä ja senttimeeteriä tekee
a) 415 sm.? b) 703 sm.? c) 824 sm.?

11. Kuinka monta satalukua, kymmenikköä ja yk¬
sikköä löytyy luvuissa 364, 408, 804, 840, 480, 643,
307, 704, 534, 453, 403? Sano ulos nämät luvut!

12. Merkitse seitsemänsataa-kuusikymmentä-neljä,neljä¬
sataakuusikymmentäseitsemän, viisisataakahdeksan, kah¬

deksansataaviisikymmentä, seitsemänsataakolme!
v